Skip to main content

El gran repaso de los pasados

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
-

In deze cursus worden alle werkwoordsvormen van de verleden tijd in het Spaans nog eens herhaald en geoefend aan de hand van praktische opdrachten. Elk hoofdstuk bestaat uit een paragraaf met uitlegvideo en voorbeelden, een paragraaf met praktische oefeningen, invuloefeningen, lees- en luisteroefeningen en een derde paragraaf met een praktijk-opdracht waarin je het geleerde in de praktijk brengt. In de cursus worden pretérito perfecto, pretérito indefinido en imperfecto en de pluscuamperfecto in detail behandeld. Ook wordt er geoefend met het gebruik van de verschillende vormen door elkaar. Er is een apart hoofdstuk met verschillende toepassingen van el participio, bijvoorbeeld in de futuro compuesto of in conjunciones of perífrasis verbales.

Cursus Inhoud

Uitklappen